پرسش و پاسخ
faq-icon.pngلیزر

تمامی سوالات شما و پاسخهای ما در زمینه لیزر در این بخش می باشند

 • نوع تکنولوژی های جدید

  شنبه June 7 2014، 02:13 PM   محمد ملکی
 • با سلام خدمت جناب افای دکتر کاوسیایا موهای صورتی که لیزر میشود برگشت پذر هستند .لیزر صورت خطر دارد یا خیر.و درآخر ارزوی سلامتی برای شمااز خداوند تقاضامندم

  شنبه December 14 2013، 04:52 AM   سهیل کاوسی

  براساس وضعیت هورمونی فرد احتمال بازگشت مو وجود دارد.

  اگر لیزر توسط وسایل به روز و استاندارد و به وسیله افراد مجرب انجام گیرد خطر خاصی برای فرد ندارد.

  کادر درمانی و لیزر، در مطب شرایط و دستورالعمل های قبل و بعد از لیزر را به مراجعین توضیح می دهند.